Vedlikehold

Les mer om vedlikehold på de ulike steintypene:
Granitt, Marmor, Kvartskompositt Silestone eller Dekton keramikk.

Stell og vedlikehold – Granitt

Generell informasjon

En benkeplate i granitt er et produkt tatt direkte fra naturen. Foredlet og bearbeidet til ditt hjem. Egenskaper som farge, tekstur, mønster og årer kan variere innenfor vide grenser selv om steinen kommer fra samme steinbrudd.

Ved valg av stein er det viktig å undersøke hvordan steinen ser ut i virkeligheten. På enkelte stein slag, spesielt mørke plater, vil det kunne synes ”flekker” eller skjolder spesielt etter såpe og rengjøringsmiddel. Når man har tatt på overflaten kan det synes flekker av fett og fuktighet, disse påvirker ikke steinens egenskaper.

Steinen har høy motstandsdyktighet mot både varme og vann. Den beholder sin glans og tåler skarpe gjenstander bedre enn de fleste andre alternativer. Vi anbefaler imidlertid at man bruker skjæreunderlag og kjeleunderlag til varme kjeler. Unngå at tunge gjenstander faller på benkepla- ten eller andre typer slag.

Det finnes granitt som inneholder mye krystaller. Krystallene gjør at stenen kan bli mer porøs og det blir flere små porer i platen. Dette er et helt naturlig utseende. Lysere granittplater er oftest mer absorberende og får lettere flekker. F.eks rødbetsaft kan lett trekkes ned i platen. Produkter som inneholder syre, f.eks. eddik, kullsyre, vin etc. må man vare forsiktig med og må fjernes med en gang for å unngå flekker.

Vedlikehold

For at din benkeplate skal bevare sitt fine utseende anbefaler vi å bruke et rengjørings- middel som er tilpasset stein. Til den daglige rengjøringen kan man bruke en fuktig klut med vann (gjerne en mikrofiberklut). Vi anbefaler også Akemi Crystal Clean for daglig fjerning av lettere smuss. Dette produktet er spesielt utviklet til dette formålet. For rengjøring, med impregnering ca en gangpr. måned, kan Akemi Triple Effect brukes. Disse produktene er helt ufarlig etter overflate- behandling i kontakt med mat.

Impregnering

I alle typer stein finnes det porer og mikros- prekker som gjør at væske suges inn. Er væsken farget og steinplaten lys, kan man få flekker som trenger ned i steinen som kan være vanskelige å få bort. Vi anbefaler å impregnere steinplatene ca 1 gang pr år for å redusere absorpsjonsevnen. En bra impregnering trekker ned i steinens mikrosprekker og tetter den slik at andre væsker ikke kommer inn i steinen og misfarger den. Platene renses først med Aceton for å fjerne fett og smuss. Impregneringen skal påføres jevnt over platen og det overflødige må tørkes bort etter noen minutter. Vi anbefaler Akemi Anti-flekk.

Stell og vedlikehold – Marmor

Generell informasjon

En benkeplate i marmor er et produkt tatt direkte fra naturen. Foredlet og bearbeidet til ditt hjem. Egenskaper som farge, tekstur, mønster og årer kan variere innenfor vide grenser selv om steinen kommer fra samme steinbrudd. Ved valg av stein er det viktig å undersøke hvordan steinen ser ut i virkeligheten. Visse ujevnheter i steinen kan forekomme.

Steinen har høy motstandsdyktighet mot både varme og vann. Derimot er den følsom for flek- ker og riper. Marmor er en forholdsvis porøs stein som krever vedlikehold i form av egelmessig impregnering og at rester fra mat og drikke tørkes bort umiddelbart. Marmor er følsom for luftforurensing, noe som innebærer at platen vil ha et unikt levende utseende som endrer seg med tiden og får sin egen patina. Vi anbefaler alltid at man bruker skjæreunderlag og kjeleunderlag til varme kjeler. Unngå at tunge gjenstander faller på benkepla- ten eller ande typer slag.

Vedlikehold

Anvend aldri produkter som inneholder syre på marmor. Det ødelegger overflaten og poleringen forsvinner. Eksempel på slike produkter er vin, sitrusfrukter, eddik, kullsyre etc. Fett og oljeflek- ker må fjernes så raskt som mulig for å forhindre at det trekker ned i steinen. For at din benkeplate skal bevare sitt fine utseen- de anbefaler vi å bruke et rengjøringsmiddel som er tilpasset stein.

Til den daglige rengjøringen kan man bruke en fuktig klut med vann (gjerne en mikrofiberklut). Vi anbefaler også Akemi Crystal Clean for daglig fjerning av lettere smuss. Dette produktet er spesielt utviklet til dette formålet.

For rengjøring, med impregnering ca en gang pr måned, kan Akemi Triple Effect brukes. Disse produktene er helt ufarlig etter overflatebehand- ling i kontakt med mat. Bruk ikke middel med ph- verdi under 7.

Impregnering

I alle typer stein finnes det porer og mikrosprek- ker som gjør at væske suges inn. Er væsken farget og steinplaten lys, kan man få flekker som trenger ned i steinen som kan være vanskelige å få bort. Vi anbefaler å impregnere steinplatene ca 1-2 ganger pr år for å redusere absorpsjonsevnen.

En bra impregnering trekker ned i steinens mikrosprekker og tetter den slik at andre væsker ikke kommer inn i steinen og mis- farger den. Platene renses først med Aceton for å fjerne fett og smuss. Impregneringen skal påføres jevnt over platen og det overflødige må tørkes bort et- ter noen minutter. Vi anbefaler Akemi Anti-flekk. Vi impregnerer marmorplater før levering til kunden.

Stell og vedlikehold - Kompositt benkeplater

Generell informasjon

Benkeplater i komposittstein er en sterk og ripebestandig plate. Kompositt består av ca 93% knust kvarts, lim og fargestoffer, noe som gjør den eksepsjonelt hard og mot- standsdyktig. Den ikke-porøse overflaten gir en hygienisk overflate som er svært resistent mot flekker. Vi anbefaler imidlertid å bruke skjæreunder- lag for å bevare knivene og underlag for varme kjeler for å unngå sprekker som kan oppstå. Unngå at tunge gjenstander faller på benke- platen eller andre typer slag.

Vedlikehold

For at din benkeplate skal bevare sitt fine utseende anbefaler vi at dere bruker et rengjøringsmiddel som er tilpasset stein. Til den daglige rengjøringen kan man bruke en fuktig klut med vann (gjerne en mikrofiber- klut). Vi anbefaler også Akemi Quarts Clea- ner. Dette produktet er spesielt utviklet til dette formålet og er helt ufarlig etter overfla- tebehandling i kontakt med mat. For en dypere rengjøring av flekker eller fett kan litt hvit Jif og vann brukes. Skrubb forsiktig med den hvite siden på en Skotch brite svamp og skyll rikelig med vann.

Se link fra vår leverandør på hvordan platen kan rengjøres: https://www.cosentino.com/no-no/silestone/

Stell og vedlikehold - Keramiske benkeplater

Generell informasjon

Keramikk er et ultra kompakt materiale som er laget av 100% naturlige komponenter. Den ikke porøse overflaten gir en hygienisk overflate som er svært resistent mot flekker riper og uv-stråler. Det er et brannsikkert materiale og motstandsdyktighet mot frost, opptining, og tilnærmet null vannabsorbsjon. Keramiske benkeplater krever ikke impregnering, da de ikke absorberer væske. Keramiske benkeplater er meget varmebe- standige. Varme gryter endrer ikke benkeplatens farge eller påfører skader på overflaten. Vi anbefaler imidlertid å bruke skjærunder- lag for å bevare kniver. Unngå at tunge gjenstander faller på benke- platen eller andre typer slag.

Vedlikehold

Til den daglige rengjøringen kan man bruke en fuktig klut, såpe og varmt vann (gjerne en mikrofiberklut). For en dypere rengjøring av flekker eller fett kan et litt grovere vaskemiddel, Jif skurekrem eller Fix Universal brukes. Skrubb forsiktig med den hvite siden på en Skotch brite svamp og skyll rikelig med vann.

Se mer informasjon om platene fra vår leverandør https://www.cosentino.com/no-no/dekton/